خط تولید تک پلاس

مواد اولیه: (80%خاک اره)، (15% پوست گردو)، (5%خاک زغال )
دستگاه ها شامل: سرند، منبع حرارتی (مشعل گازی /گازوئیلی)، مکنده، لوله های خشک کن سینوسی، سیکلون، اکسترودر (فشرده ساز)، فلنچ، المنت، ماردون، سیلندر، دود سوز، تابلو برق، واگن، خفه کن
توان تولید: 1500کیلوگرم بریکت (زغال خام) در هرشیفت کاری
توان تولید: 500 کیلوگرم زغال در هرشیفت کاری ​
برق مورد نیاز: 3فاز 32 آمپر
فضای مورد نیاز: 100 متر فضای سرپوشیده و مسقف و 50 متر فضای باز – جمعا :150متر
نیروی مورنیاز: 3نفر

3/500*3=10/500+1/500=12000 تومان

62*6/400=400/000 تعداد کارتن
400/000÷500=800 تومان 

15/000/000÷ 30= 500/000÷500 kg= 1000 t 

6/000/000÷30=200/000÷500=400 t

3*266/000 t =798/000÷500= 1/600