خط تولید دوبل پلاس

مواد اولیه: (80%خاک اره)، (15% پوست گردو)، (5%خاک زغال )

دستگاه ها شامل: سرند، منبع حرارتی (مشعل گازی /گازوئیلی)، مکنده، لوله های خشک کن سینوسی، سیکلون، اکسترودر (فشرده ساز)، فلنچ، المنت، ماردون،  سیلندر، دود سوز، تابلو برق، واگن، خفه کن

توان تولید: 3000 کیلوگرم بریکت (زغال خام) در هرشیفت کاری

توان تولید: 1000 کیلوگرم زغال در هرشیفت کاری ​

برق مورد نیاز: 3فاز 63 آمپر

فضای مورد نیاز:150 متر فضای سرپوشیده و مسقف و 100متر فضای باز – جمعا :250متر

نیروی مورنیاز: 4نفر

3/500*3=10/500+1/500=12000 تومان

62*6/400=400/000 تعداد کارتن
400/000÷500=800 تومان 

15/000/000÷ 30= 500/000÷500 kg

6/000/000÷30=200/000÷1000=200 t

4*266/000 t =1/064/000÷1000= 1/064 t