دستگاه کراشر (چوب خرد کن)

دستگاه کراشر (چوب خرد کن) شامل کراشر 30 اسب و  کراشر 40 اسب می باشد.

توضیحات

مواد اولیه: چوب تر و خشک

دستگاه ها شامل: شاسی، غلتک، شفت های نگهدارنده، تیغه های خردکننده، چکش های آسیابی، موتور، چرخ ثابت و متحرک

توان تولید: 2 تا 3 تن خاک اره در هرشیفت کاری

برق موردنیاز: 3 فاز 32 آمپر

نیروی مورنیاز: 1نفر