افتخارات مجموعه تهران برتر نوین

1- افتخار صادرات به کشورهای نظیر عراق، افغانستان، ترکیه، عمان، ارمنستان، روسیه، گرجستان، چاد (جنوب آفریقا) و کشورهای اروپایی همچون آلمان

2- راه اندازی بالغ بر 700 کارگاه در نقاط مختلف کشور و اشتغال زایی مستقیم برای حدودا 3000 نفر

3- شرکت در نمایشگاه های بین المللی در تهران، اصفهان و شیراز

4- پروانه تولید و ساخت دستگاه های تولید زغال

5- ثبت شرکت در سامانه ثبت اسناد کشور

6- مقام اول تولید انواع دستگاه های زغال در کشور

7- اسپانسر شهراورد 98 پایتخت (استقلال – پرسپولیس)