کوره صنعتی

با کوره های صنعتی تمامی ضایعات چوب حاصل از هرس درختان و چوب های خشک شده را به زغال با کیفیت برای مصارف مختلف تبدیل میکند .این نوع تولید زغال به زغال سنتی و یا کبابی معروف است. تامین مواد اولیه این نوع زغال با دستگاه کوره صنعتی بر عهده شرکت نمیباشد به دلیل اینکه قطع درختان و آسیب به محیط زیست ممنوع میباشد و همچنین صادرات آن ممنوع است زیرا چوب سرمایه ملی کشور و خروج آن قاچاق محسوب میشود.

کوره های صنعتی در ظرفیت های مختلف ساخته میشود : (کوره صنعتی یک تن ،کوره صنعتی دو تن ، کوره صنعتی سه تن، کوره صنعتی چهارتن ، کوره صنعتی پنج تن) توان تولید بستگی به ظرفیت کوره دارد .میزان یک سوم در پنج روز کاری به عنوان مثال در کوره سه تنی بعد از پنج روز به میزان یک تن زغال تولید میشود .نیروی مورد نیاز برای این دستگاه یک نفر میباشد.

طرز ساخت کوره صنعتی

مواد اولیه: انواع چوب (مرکبات)

توان تولید: بستگی به ظرفیت کوره دارد. میزان یک سوم در 5 روز کاری.(به عنان مثال: در کوره 3 تنی بعد از 5 روز به میزان 1 تن زغال تولید میشود. ماهانه 6 تن)

برق موردنیاز: تک فاز

نیروی موردنیاز: 1نفر

شروع قیمت از: 170 میلیون تومان