زغال لیمو و زغال کبابی

زغال لیمو و زغال قلیانی زغال لیمو عالی سیاه و براق است. این زغال بدون شکاف است