با ما در تماس باشید

گروه صـــنعتی تهران برتر فعالیت رســـمی خود را ازســال1393 آغاز کرده اســت و در مدتی کوتاه و به پشتوانه تخصص،برنامه ریزی و استفاده از نیروی جوان و نخبه،توانسته به بزرگترین و تخصصـی ترین مرکز راه اندازی خط تولید زغال تبدیل شود .